onsdag 18. august 2010

Revolusjon og storhetstid.

Herman Lindqvist`s bøker om den franske revolusjon og Napoleon har jeg tidligere omtalt. Men bøkene fortjener allikevel en fornyet omtale. Bøkene er godt skrevne, detaljrike, og gir et oversiktig og svært godt bilde av en svært spennende del av hele Europas historie. Gjennom å forstå de omskriftende kreftene i og rundt den franske revolusjon, for deretter å fortelle om grunnlaget for Napoleons regenttid, gir forfatteren god innsikt i samfunnsforhold og landets historiske utvikling. Vi får en meget velskrevet beskrivelse av hvordan Napoleon, fra å bygge opp landet etter en blodig revolusjon, skapte Europas sterkeste nasjon siden Romerriket, for deretter å bli tvunget fra makten to ganger.
Som svensk, trekker Herman Lindvist naturlig nok også inn ulike svenske relasjoner og personer som hadde stor betydning for Frankrikes utvikling i disse årene. Som den svenske ambassadør-fruen i Paris, Madame Germaine de Staël. Hun var datter av Frankrikes rikeste mann og Ludvig 16 sin Finansminister, og hun var en sentral intrigemaker mot monarkiet. Eller svenske Axel Von Fersen, som var Marie Antoinette`s elsker, og antagelig far til ham som senere ble Ludvig 17. Han planla og gjennomførte flere fluktforsøk for den franske kongefamilien etter revolusjonen. Von Fersen ble senere Riksmarskalk i Sverige, og drept av mobben under gravfølget til den danske prinsen som ble utnevnt til Sveriges Konge etter at Gustav 4 Adolf ble avsatt. Og selvsagt har Napoleons rival Jean Baptiste Bernadotte som etter hvert ble Kong Karl Johan av Sverige og Norge, en sentral plass i Napoleon-boken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar